Kunstgras Recyclen

Wij zien u oude kunstgrasveld per definitie niet als afval. In het kader van duurzaamheid en CO2 reductie is onze filosofie om vrijkomende materialen bij een renovatie van een kunstgrasveld zo veel als mogelijk her te bestemmen, zonder dat daar veel bewerkingen of transporten voor nodig zijn. Conform de ladder van Lansink (sinds 2008 opgenomen in de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen),  prefereren wij de herbruikbaarheid van materialen boven de recycling ervan. Hiermee dienen wij het maatschapelijk, economisch en milieutechnisch belang.

CarpetBeater®  is de nieuwe identiteit van de techniek voor het verwijderen van kunstgrasvelden. Met deze machine “de mattenklopper” worden alle infill materialen letterlijk uit de mat geklopt. Hierbij worden de infill materialen van de mat gescheiden en behoort ook het scheiden van de verschillende soorten gebruikt infill materiaal (zand en rubber) in dezelfde werkgang tot de mogelijkheden.  Vervolgens zijn er 2 tot 3 restprodukten waarvoor een nieuwe bestemming direct vanaf locatie mogelijk is. Sinds 2009 is er een samenwerking tussen Carl Rennen en de firma Th. Schuurman & Zn. B.V. Deze samenwerking maakt zich sterk voor de exploitatie van CarpetBeater®. Deze exploitatie bestaat uit:
  • De serviceverlening voor het uitkloppen van uw kunstgras
  • Het zo mogelijk herbestemmen van vrijkomende materialen
  • Verkoop van op maat gebouwde CarpetBeater®s
Hebben wij u nieuwsgierigheid gewekt en wilt u meer weten over CarpetBeater® neemt u dan gerust contact met ons op of breng een bezoek aan onze website www.CarpetBeater.nl. Lees meer over kunstgras aanleggen of kunstgras onderhoud
Scroll to Top