Kunstgras onderhoud

Ook kunstgras heeft onderhoud nodig om zijn functionaliteit te waarborgen en zijn levensduur te verlengen. Onze specialisatie in het onderhoud van kunstgrassystemen sluit aan bij onze visie over duurzaamheid. Mede door de ruime ervaring met onderhoud van kunstgrassystemen als ook de kennis van de diverse kunstgrassystemen hebben wij een eigen visie met betrekking tot het onderhoud van alle kunstgrassystemen en zijn onze machines daarop aangepast.

Het doel van kunstgrasonderhoud

Onderhoud van kunstgrasvelden is van essentieel belang voor een goede exploitatie:

 • Goed onderhoud zorgt voor het behoud van de kwaliteit en verlengt hierdoor de levensduur van de kunstgrasmat
 • Goed onderhoud zorgt voor het behoud van de specifieke sport- en speltechnische eigenschappen
 • Goed onderhoud zorgt voor een goede presentatie van het veld van de club naar buiten
 • Goed onderhoud zorgt ervoor dat u aan uw verplichtingen kunt blijven voldoen t.a.v. de afgegeven garantie op het kunstgrasveld

Onze Visie

Er zijn inmiddels heel veel verschillende kunstgrassystemen aangelegd. Elk systeem vraagt zijn eigen wijze van onderhoud en onderhoudsmachines welke afgestemd dienen te worden op het gebruik, de gebruikersintensiteit, de ligging van het veld en het jaargetijde.

Een flexibele aanpak met een intensief en direkt overleg met de gebruiker en/of opdrachtgever is onsziens de sleutel tot het behoud van de sport- en speltechnische eigenschappen in relatie tot de levensduur. Hiervoor werken wij resultaatgericht en zal bij ongewenst resultaat de frequentie en/of werkwijze worden aangepast.

Onderhoud van kunstgrassystemen is te onderscheiden in periodiek en specifiek onderhoud. Afhankelijk van bovengenoemde factoren stemmen wij de frequentie van benodigde werkzaamheden met betrekking op het periodiek en specifiek onderhoud in overleg met u op elkaar af.

Periodiek onderhoud

 • Verwijderen van zwerfvuil bijv. plastic zakjes, blikjes, flesjes, snoepzakjes, etc
 • Verwijderen van afvallend blad
 • Verwijderen van ingroeiend onkruid
 • Inspecteren kunstgrasveld en zo nodig bij strooien van de invulling. Door de invulling op peil te houden wordt de kans op onnodige slijtage verminderd
 • Egaliseren en opborstelen van de vezel middels een voor dat systeem geschikte bezem. Het in beweging houden van de invulling geeft een vermindering van de kans op compactie en aanzetting van algen en mos

Specifiek onderhoud

 • Bestrijding van algen en mos
 • Bestrijding van onkruid
 • Verwijderen van vervuiling uit de invulling van de kunstgrasmat
 • Opheffen van de opgetreden verdichting van de invulling van de kunstgrasmat
 • Door het periodiek en het specifiek onderhoud met de frequentie van de benodigde werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen wordt voorkomen dat er problemen ontstaan.

Problemen die kunnen ontstaan door achterstallig onderhoud

 • Mosgroei zorgt voor een toename van organische stof in de toplaag
 • Een stilstaand milieu zorgt voor een aangroei van algen in de toplaag en het vestigen van mos en onkruid
 • Een toename van algen zorgt eveneens voor een toename van organische stof en vertaald zich tevens in een gladde en hiermee gevaarlijke toplaag
 • Een toename van organische stof in de toplaag zorgt voor een verdichting en een verminderde waterdoorlatendheid
 • Door gebruik en bijbehorende slijtage vindt er langzamerhand een verdichting plaats in de invulling van de mat. Deze verdichting heeft een negatieve uitwerking op de waterdoorlatendheid en de specifieke sport- en speltechnische eigenschappen
 • Door overmatige vervuiling zal bovengenoemde verdichting sneller plaatsvinden
 • Door bovengenoemde verslechtering van de kwaliteit van de invulling neemt de bedrijfszekerheid en de levensduur van de kunstgrasmat af.

Bent u geïnteresseerd in een blijvende positieve exploitatie van uw kunstgrasveld of de verbetering ervan neemt u dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag op weg.

Lees meer over kunstgras verwijderen of kunstgras aanleggen

Scroll naar boven